consultancy-1Businessplanning en strategievorming

Samen met onze opdrachtgevers stellen we de ambities vast en komen we tot een heldere strategie en data gestuurde aanpak. Op deze manier geven we richting en grip. Beslissingen die genomen worden zijn gebaseerd op ervaring, ondersteund met analyses en modellen.

Hoe kan ik mijn organisatie ontwikkelen? In hoeverre kan ik met mijn huidige data nieuwe verdienmodellen ontwikkelen? Welke data governance structuur heb ik hiervoor nodig? Wat zijn haalbare scenario’s? Welke inspanningen en kosten zijn daarvoor nodig? Wat zijn mijn resultaat en performance indicatoren? Aan welke knoppen kan ik draaien en hoe hangen deze met elkaar samen? Hoe krijg ik deze geaccepteerd in de organisatie? Welke resultaten kan ik verwachten? En ten slotte: wat levert dat op?

 

Inrichten en besturen

Bij een business strategie die gebaseerd is op het optimaal toepassen van data science behoort een juiste inzet van mensen, tooling, data processen en systemen.

Wat bepaalt de klanttevredenheid en in welke mate draagt dit bij aan het rendement? Hoe ziet een optimale customer journey er uit? Waar moet ik mijn acquisitie op richten en wat is een verantwoord budget hiervoor? Hoe zorg ik voor optimaal contact en optimale interactie met mijn doelgroep? Welke kanalen zijn het meest effectief? Hoe kan ik mijn risico’s beheersen en welke zijn dit? Welke tooling en competenties heb ik nodig. Kan ik dit beter zelf doen of uitbesteden?

 

Analyseren en optimaliseren

Veel analyses geven inzicht in operationele vraagstukken. Hoe effectief is een campagne, welke klanten lijken ons te verlaten, hoe kan ik als verzekeraar mijn schadelast verlagen, hoe bepaal ik het juiste klantsegment om te acquireren. Heb ik hiervoor de juiste data en het juiste klantbeeld?

Herkent u zich in:

Wat is mijn huidige en gewenste positie in de markt?
Op welke factoren onderscheid ik me van mijn concurrenten?
Op welke klanten en segmenten kan ik me het beste richten en wat zijn hun
veranderende behoeftes?

Businessplanning en strategievorming

Antwoorden op:

Welke proposities of producten sluiten aan op mijn doelgroep en bieden de meeste potentiële waarde?
Hoe kan ik met nieuwe proposities het beste de markt opgaan? Welke ROI kan ik verwachten?
Wat heb ik nodig om de optimalisatie en het rendement van mijn inspanningen te volgen en te voorspellen?

Inrichten en besturen

Vragen als:

Aan welke knoppen kan ik draaien, welke acties hebben het meeste effect?
Hoe zorg ik dat de verschillende disciplines en afdelingen in de organisatie deze acties geïntegreerd aanpakken?
Aan welke klanten kan ik het beste mijn euro uitgeven?
Wat levert de beste ROI op klanten en segmenten op?

Analyseren en optimaliseren