Tijdens uw bezoek aan deze website kan Cmotions persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Cmotions zal deze persoonsgegevens alleen aanwenden voor de hieronder omschreven doeleinden.

 

Doeleinden van gegevensverwerking

Cmotions verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website voor drie doeleinden:

  • haar bedrijfsvoering
  • om producten en diensten onder de aandacht te brengen die voor u van belang kunnen zijn
  • om webstatistieken te registreren.

De door u verstrekte informatie kan tevens worden gebruikt om contact met u op te nemen. Bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op deze website.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Cmotions heeft geen intentie om via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

 

Uw data is bij ons in vertrouwde handen

Logo Privacy WaarborgCmotions is sinds juni 2014 door DDMA gecertificeerd voor het Privacy Waarborg. Dit keurmerk geeft aan dat wij ons houden aan de privacywetgeving en zelfregulering. Wij worden hierop periodiek gecontroleerd door DDMA Privacy Autoriteit, een handhavingsorgaan dat onafhankelijk van DDMA opereert. Zie ook Privacy Waarborg – Cmotions.